Tillsammans gör vi skillnad

Lästid: 3 minuter
Vägar till förändring. 3 nyckelord. Öppenhet, gemenskap och sårbarhet för att bekämpa skam, stigmatisering och ensamhet. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi som bor i Sverige är varma och omtänksamma människor som bryr oss om våra medmänniskor. Det ser man inte minst när musikhjälpen drar igång varje år i december. Det värmer en frusen själ att se allt engagemang som finns i hela landet under de dagar som musikhjälpen sänder. Därför känns det så galet att vi samtidigt har ett samhälle där det pågår så mycket lidande i tystnad och ensamhet. Det stora engagemanget, är ett bevis på att vi, tillsammans gör skillnad.

Psykisk ohälsa med ensamhet och suicid är förstås svåra ämnen att prata om. Men för att vi ska kunna få bort den skam och stigmatisering som faktiskt fortfarande råder kring dessa ämnen, måste vi våga ta upp problemen till ytan.

Tittar man bara lite snabbt över statistiken från 2018 så förlorade vi 1268 människoliv till suicid. Alla kan vi väl hålla med om att det är 1268 för många liv som slocknat. Det känns fruktansvärt att tänka sig att varje siffra representerar ett människoliv, med drömmar och känslor, en person som betydde otroligt mycket för någon annan. Att föreställa sig den hopplöshet och desperation som personer går runt med, en del i total ensamhet, känns hemskt. Allt detta lidande känns så meningslöst, när det verkligen inte skulle behöva vara så.

Den som idag lider av psykisk ohälsa, står inför ett dubbelt lidande. Det räcker inte med att man inte mår bra, många mår sämre och känner skam över att de mår dåligt.

Statistik psykisk ohälsa

Vägar framåt

Jag är övertygad om att, genom att använda öppenhet, gemenskap och sårbarhet som ledord så kan vi åstadkomma den förändring som vi behöver se i samhället.

Öppenhet

Vi måste i större utsträckning nå ut med information och kunskap om psykisk ohälsa till samhällets yta. För att på så vis ändra hur vi ser på det. Ett steg dit är att med öppenhet och ärlighet, tala om psykisk ohälsa och föra samtalet upp till vårat kollektiva medvetande.

Detta innebär att vi måste hitta nya vägar att belysa psykisk ohälsa. Vi måste vara kreativa i hur vi tar oss an ämnet och göra så på olika arenor.

Gemenskap

Vi måste bygga upp en större gemenskap i samhället. Motsatsen till gemenskap är ensamhet. Idag är det många, i alla åldrar som lever i en ofrivillig ensamhet. Det kan vara till följd av att man mår dåligt och skäms, så man drar sig undan. Ensamheten gör sig även gällande hos äldre människor, där ens partner och vänner kanske gått bort. Kvar blir en människa vars enda sällskap är en TV.

Vi kommer inte bort från det faktum att vi människor i slutändan, behöver varandra.

Sårbarhet

I dagens samhälle känns det som att vi sätter ett likhetstecken mellan sårbarhet och svaghet. Där måste det ske en förändring. Att våga visa sig sårbar, tala om hur man mår, är otroligt starkt och modigt. I förlängningen leder det till att fler vågar vara öppna med hur de mår och slutligen fler som söker sig till det stöd och hjälp som finns att få.

Jag hoppas du vill vara med mig, för tillsammans gör vi skillnad. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Tillsammans krossar vi stigmat som råder kring psykisk ohälsa