Categories
Psykisk ohälsa

Humor

Lästid: 5 minuter Det skall givetvis sägas att social ångest, depression och annat som vi sorterar in under psykisk ohälsa, ska tas på allvar. Humor kan dock vara ett hjälpmedel för att ta sig igenom vardagen när allt känns hopplöst. Humor har alltid varit en oerhört viktig del i mitt liv. Att säga att det har spelat en […]